Otevírací doba pro veřejnost:
Dnes zavřeno.
Registrace Přihlášení

Informace o zpracování osobních údajů

1. Asociace Záchranný kruh, z.s. (dále jen „Záchranný kruh“) sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice, IČO: 270 02 896, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 4326, zpracovává v rámci Vaší účasti na vzdělávacích akcích, v rámci Vaší registrací, objednávek, kontaktních formulářů a jiných aktivit, vaše následující osobní údaje:

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem umožnění účasti na vzdělávacích akcích pořádaných Asociací Záchranný kruh či partnery.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem do doby konání vzdělávací akce a dále po dobu 10 let ode dne konání akce, nepožaduje-li jiný právní předpis dobu delší.

2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje budou zpracovány za účelem prokázání totožnosti, umožnění účasti na vzdělávacích akci či případné komunikace týkající se akce mezi účastníkem a Záchranným kruhem.

Datum a místo narození budou zpracovány za účelem vystavení certifikátu, potvrzující účast na akci pořádané Záchranným kruhem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že na základě výše uvedeného osobního údaje mohou být vytvořeny statistiky, které mohou být poskytnuty státním orgánům za účelem prokazování účelnosti dotací poskytovaných na provoz Záchranného kruhu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Asociací Záchranný kruh, z. s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel intranetu, správce IT
b. poskytovatelé dotací
c. externí ekonom
d. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Záchranný kruh nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: